Elbistan salgını

27.09.2016

Elbistan salgınında hekimler destan yazdı…
Resmi olmayan rakamlarla yaklaşık 60000 yurttaşımızın etkilendiği, nörovirüs kaynaklı şehir şebeke suyundan kaynaklanan gastroenterit salgınında gerek özel, gerekse kamuda çalışan hekim ve diğer sağlık çalışanlarının can siperhane çalışmaları neticesinde herhangi bir can kaybı olmaksızın atlatıldı.

Bu süreçte farklı kurumlarda çalışan hekimlerin dayanışması çok daha kötü sonuçlanabilecek bir salgının hızlı bir şekilde kontrol altına alınması ve vatandaşların normal yaşamlarına kısa sürede dönmesiyle sonuçlandı.Bu hadise aynı zamanda her türlü afet durumunda hekim ve diğer sağlık personelinin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirme azim ve kararlılığını ortaya koymuştur. Bu tür halk sağlığını tehdit eden olayların olmaması için yürütülen adli ve idari soruşturmanın da takipçisi olduğumuzu kamu oyuyla paylaşırız.
Ayrıca 100.000 nüfuslu bir ilçe için çok büyük çaplı bu salgının kısa sürede can kaybı olmadan atlatılmasında büyük pay sahibi başta hekimlerimiz olmak üzere idarecisiyle, çalışanıyla tüm sağlık sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz. İyi ki varsınız…

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu

Elbistan salgını
Elbistan salgını