Yönetim Kurulu

24.04.2018

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurrulumuz bugün Kurullar, Önceki ki yönetim, Eski Yönetim Kurulu Başkanları ve Basınla bir araya gelmiştir. Dr. Harun ÇETİN'in konuşma metni aşağıdadır.

Değerli meslektaşlarım,
Saygıdeğer Sağlık Camiamız,
Değerli Kamuoyu,

Bildiğiniz gibi 14-15 Nisan 2018 tarihinde yapılan,adaylığımızı koyduğumuz Tabipler Odası Seçimlerinde meslektaşlarımızın teveccühüyle hizmete layık görüldük. Hekimlerin haklarının korunması, sağlık hakkının savunucusu ve çağdaş, demokratik, barış içinde bir ülke ortamı için yürüteceğimiz mücadelede her bir meslektaşımızın katkı ve katılımı bizim için çok önemli ve değerliydi. Hazırlık sürecimizde bizlere katkıda bulunan, emek veren, eleştiri ve öneriler getiren, seçime gelerek oy kullanan, bize güven duyup sorumluluk veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Seçimi geride bırakmış olmakla birlikte artık geleceğe bakmamız, bundan sonra da el ele vermemiz gerektiğini biliyoruz. Bugüne kadar yapılan çalışmaları göz önüne alarak bilgi ve deneyimlerimizle amaçlarımıza daha etkili bir şekilde ulaşacağımız inancındayız. Bilgiyi, aklı, ahlakı, hukuku ve mesleğimizin temel ilkelerini esas alarak birlik olma iradesini, yani sevgiyi, saygıyı ve dayanışma ruhunu öne çıkararak sabır, cesaret ve kararlılıkla, çok çalışarak yaratacağımız sinerji ile ülkemizi, mesleğimizi ve Tabipler Odamızı yüksek değerler yaratan bir konuma getirmeyi amaçlıyoruz.

Önümüzdeki süreçte, öncelikle ilimizdeki hekimlerimizin ve camiamızın sıkıntılarına çözüm aramakla birlikte iyi ve onurlu bir hizmet anlayışı geliştirmek, mücadelemizi ileriye taşımak için her türlü katkı, katılım ve eleştiriye açık olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Söylem ve amaçlarımızı yaşama geçirebilmek tüm hekim arkadaşlarımızın desteğini hissetmek gücümüze güç katacaktır. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi ilk olarak Odamıza kayıtlı olan-olmayan tüm hekimlerimizin sorun, talep ve çözüm önerilerini almak, daha sağlıklı bir iletişim kurabilmek amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. “Birlikten kuvvet doğar” düsturuyla hareket ederek bölgemizdeki tüm hekimleri kucaklayarak her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek gayesindeyiz.

Kahramanmaraş Tabip Odamızın fiziki mekan probleminin ortadan kaldırılması için hızla çalışmalara başlayacak;üye olmayan meslektaşlarımızı da üyelikleriyle birlikte birlik olmaya davet edeceğiz. Çünkü biz hekimler olarak hepimizi büyük bir aile olarak görüyoruz. İyi hekimlik değerlerini her zaman ön planda tutabilmek, toplumumuzun sağlık hakkını da savunarak faaliyetler yürütebilmek için dünya görüşü, inanç, milliyet ve sosyal statü ayrımı gibi hatalara düşmeden birlik olmak zorundayız. Bu şeklide yapacağımız çalışmalar başta şehrimize, daha sonra ülkemize, varlığımızın idamesine en önemli katkıyı sağlayacaktır.

Daha önce de beyan ettiğimiz gibi; kentimizde faaliyet gösteren sağlık sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde yerelde çözülebilecek sorunların çözümü noktasında ivedilikle harekete geçecek, yerelde çözümü olmayan konularda Bakanlık düzeyinde görüşmelere başlayarak taleplerimizi Bakanlıktaki yetkili kurullara ileteceğiz.
Yıllardır “İyi Hekimlik” için tanımlar yapıyor, öneriler sunuyor ve olması gerekenler için mücadeleler veriyoruz. Mesleki sorunlarımızın ülke sorunlarından ayrılmazlığı ilkesinden hareketle; asıl görevimizin hekimlerin haklarını korumak, çalışma, yaşam koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesini sağlamak, tüm vatandaşlarımızın eşit, nitelikli, çağdaş bir sağlık hizmeti alması için çalışmak olduğunu söyleyebiliriz. Şehrimizde de bunu sağlayabilmek için özveriyle çalışacağız.

Biz yeni seçilen yönetim kurulu olarak ilk amacımız hekimler arasında birliği sağlamak ve halkımız ile meslektaşlarımız arasındaki bağı güçlendirmektir. Bu amaçla son zamanlarda vatandaşlarımız ile hekimlerimizi arasındaki ilişkiyi zedeleyen “Sağlıkta şiddet” olayları ile mücadele etmeyi en önemli öncelik olarak görüyoruz.

Sağlıkta yaşanan şiddet nedeni ile hekimlerimiz mesleklerini korkarak yapar hale gelmiştir. Hastalarına ayırması gereken vakti sağlıkta şiddet ile mücadele etmek ile geçirmektedirler. Bağırarak, çağırarak, kırıp dökerek, tehdit ederek sağlık çalışanlarını sindiremeye çalışılarak kaliteli sağlık hizmeti alınmayacağını aklı selim tüm vatandaşlarımız bilmektedir.

Hekimlerin kendilerini güvende hissedeceği, hastalarına yeterince vakit ayırabileceği, “başıma ne gelecek?” korkusu ile değil hastalarıma nasıl faydalı olabilirim düşüncesi ile hareket edeceği sağlık ortamlarının oluşturulması, Ülkemizin de sağlıkta kalite düzeyini artıracaktır.

Faaliyetlerimizi yürütürken Türkiye’deki hekimlerin kanayan yarası olan Türk Tabipleri Birliği’ndeki temsiliyet sorunu için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk Tabipleri Birliği için yapılacak seçimlerde bizleri en doğru şekilde temsil edecek kişilerin yönetime gelmesi için Yönetim Kurulumuz ve TTB Genel Kurul delegelerimiz ile birlikte diğer Tabip Odaları ile birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz.