Önemli Duyuru

25.07.2018

Değerli Meslektaşlarımız!
Son günlerde gündeme gelen yıpranma payı, emeklilik maaş düzenlemesi ve şiddet konularında aşağıdaki metin, Odalar olarak mutabık kaldığımız ve konular yasalaşmadan önce TBMM’ye teslim edilmesi yanısıra gazete ilanı ile kamuoyuna duyurulacak bir metindir. Sosyal medya mecralarınızda değerlendirmenizi rica ederiz.

HEKİMLERDEN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NE ÇAĞRI

Yıllardır ve ısrarla emekli hekim maaşlarının yükseltilmesi ve hekimlere fiili hizmet süresi zammı verilmesi taleplerimizi dile getiriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemindeki düzenlemeleri bu doğrultuda yetersiz de olsa bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Ancak Kanun Teklifi bu biçimiyle yasalaşırsa emekli hekimlerin büyük çoğunluğu bunlardan yararlanamayacaktır.

Teklifin Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sürecinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz:

1. Hangi sosyal güvenlik kurumundan olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır.

2. Emekli olmakla birlikte çalışmak zorunda olan hekimler yapılacak zamdan mahrum bırakılmamalıdır.

3. Primini ödeyerek döner sermaye gelirinin bir kısmını emekliliğine saydırmış olan hekimlerden kesinti yapılmamalıdır.

4. Yapılacak zam kanun yayınlanır yayınlanmaz yürürlüğe girmelidir.

5. Fiili hizmet süresi zammı yılda en az 120 gün olmalı, hizmetin yıpratıcılığına bağlı olarak 150 ve 180 güne çıkarılmalı, geçmişe dönük olarak da uygulanmalıdır.

Son günlerde de görüldüğü gibi şiddet, sağlık hizmet sunumunun her aşamasında ciddi bir sorundur. Acillerde, polikliniklerde, hastane koridorlarında bir meslektaşımızı daha kurban vermek istemiyoruz. Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan “Sağlıkta Şiddet Kanun Tasarısı” temelinde bir yasa çalışması bir an önce Meclis gündemine alınmalıdır.


TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ