Yeni Bina

10.08.2018

Tabip Odamıza Necip Fazıl Kültür Merkezi arkasında satın aldığımız arsamıza yapmayı düşündüğümüz idari bina lokal kısmının proje çalışmaları ve Ruhsatlandırma çalışmalarında son noktaya gelmekteyiz. Bu konuda tüm hekimlerimizdem yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz