Önemli Duyuru

07.12.2018

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Bilindiği üzere Tabip Odaları 6023 sayılı kanun ile kurulmuş Kamu Kurum Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarıdır.
En büyük görevlerinden biri hekimlik mesleği icra edilirken tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulup uyulmadığını belirlemek ve bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamaktır.
Son zamanlarda Sosyal medyanın günümüzde etkin bir şekilde kullanılmasından dolayı meslek etiğine uymayan reklam, yazı, fotoğraf, ve video vb. paylaşımlar artmaktadır.
Hasta ya da hasta yakınından sosyal medya üzerinden paylaşım yapılması oluru alınsa da Disiplin Yönetmeliğince paylaşım ve reklam yasaktır.
Türk Tabipleri Birliği 67. Büyük Kongrede bu konuda kararlar almıştır.
Alınan kararlardan bazıları;
Hekimler internet sitelerinde ad, soyad, adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, 1219 sayılı Yasada belirlenmiş uzmanlık, yan dal uzmanlığı ve üniversite dışında kullanma hakkına sahip olduğu akademik unvan dışında bir isim ya da ibare kullanamazlar.
Tedavi edici sağlık hizmetine yönelik bilgiler içeren (ifade, yazı, fotoğraf, video, röportaj, haber vb.) öğelere hiçbir şekilde yer verilemez. Sağlık çalışanlarının, tedavi öncesi, sırası ve sonrasında hasta ve hasta yakınları ile birlikte görüntülerine yer verilemez.
Hastaların tedavi öncesi ve/veya sonrasına ait görüntülerine ya da ifadelerine hiçbir şekilde yer verilemez. Ayrıca bu nitelikteki yayınlara link verilerek yönlendirme de yapılamaz
Burada belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde ilgili mevzuat doğrultusunda gerekli işlemler yapılır ifadesi bulunmaktadır.
Kahramanmaraş Tabip Odası olarak 116/18 sayı ve 26.07.2018 tarihinde tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarına bu konu ile ilgili yazı yazılmış ve hekimlere tebliği istenmiştir.
Karşılıklı mağduriyetlerin oluşmaması ve herhangi bir cezai işleme sebebiyet verilmemesi için bu konuda daha duyarlı olunmasını ister, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 07.12.2018

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu