Kanal D de yayınlanan Zalim İstanbul adlı diziyi kınıyoruz.

09.04.2019

Kanal D de yayınlanan Zalim İstanbul isimli dizide, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik hakaret, aşağılama ve tehdit içeren ifadelere yer verilmesi ve dizide yer alan söz konusu sahnelerin sağlık çalışanlarına karşı giderek artan şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren ve kanıksatan bir nitelik taşıdığına işaret edilerek, aynı zamanda hekimlerin onur ve saygınlıklarını zedeleyici, toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsıcı ögeler de barındırması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile görüşmeler yapılmıştır
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bu dizi ile ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvuru yapmış olup,Bu tür yayınların olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılabilmesinin ancak hukuk kurallarının uygulanması ile mümkün olabileceğine yer verilen yazıda, 6112 sayılı Kanun’un ilgili 32’inci maddesi uyarınca ihlalin ağırlığı, yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak işlem yapılması talep etmiştir.
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Haber
Haber