Kamuoyuna Duyurulur

06.10.2019KAMUOYUNUA DUYURU

Son dönemlerde şehrimizde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları ile alakalı sosyal medyada ve bir takım basın yayın organlarında asılsız iddialar ortaya atılmakta, hekimlerimiz ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız halkın gözünde yıpratılmaktadır.
Son olarak Necip Fazıl Şehir Hastanesinde insanın en temel ihtiyacı olan öğle yemeğinde yediği kısır üzerinden bir takım çevreler tarafından ‘’ Parti yapıyorlar ‘’ algısı oluşturulmaya çalışılmakta ve sağlık çalışanlarına bunun üzerinden baskı ve yıpratma politikası güdülmektedir.
Biz hekimler ve sağlık çalışanları Bayramı, hafta sonu, gecesi gündüzü olmadan ailesinden ve çocuklarından uzakta fedakarlık ederek büyük bir özveriyle çalışıyoruz. OECD Ülkelerine göre yarı sayıda hekimimiz ve sağlık çalışanımız olmasına karşın Dört kat fazla hasta bakmakta, 24 saat gözümüzü kırpmadan nöbet tutmakta ve can kurtarmaya çalışmaktayız.

Görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanları ne yazık ki her geçen gün daha fazla psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Kanunların caydırıcı olmaması ve alınan önlemlerin yetersiz kalması sebebiyle ne yazık ki her ay binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmaktadır.

Sağlık çalışanlarına yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet olayları Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını alt üst etmekte ve bu da sağlık hizmeti alan tüm kesimleri hizmetin niteliği noktasında olumsuz etkilemektedir. Bu tip olumsuz haberlerin, psikolojik ve fiziksel şiddetin ve şiddet dilinin topluma hakim olmaması, halkımızın da içinde olduğu vereceğimiz bir mücadele ile sağlanacaktır.

Hekim ve Sağlık çalışanlarına yönelik bu tarz eylemlerin son bulması için toplumumuzun bu konuda gerekli desteği ve duyarlılığı göstermesi ve sağlaması, çalışanlarımızın fedakarca ürettiği sağlık hizmetini olumlu etkileyecektir. Bizlerde sizler gibi etten kemikten yaratılmış, bazen bir anne, bazen bir baba, bazen de bir evlat olan biz hekimler ve sağlık çalışanlarına yönelik empati kurmanız ümidiyle, kamuoyu ve halkımıza duyurulur.06.10.2019

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu

Kamuoyuna Duyurulur
Kamuoyuna Duyurulur