14 Mart Tıp Haftası Paneli

06.03.2020

11 Mart 2020 Çarşamba Günü Saat:16.00 da KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonunda düzenleyeceğimiz Panele tüm meslektaşlarımızı bekleriz.

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu

Av. Cengiz BAYRAM
Tıp Doktoru

*Tıbbi Malpraktis ve Komplikasyon Ayrımı
*Aydınlatılmış Onam
*Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Av.Cem BARLIOĞLU
Tıp Doktoru

*Hekimlerin Tıbbi Kötü Uygulama Kapsamındaki Hukuki ve Cezai Sorumlulukları
* Kamuda ve özelde görev yapan hekimlerin tıbbi malpraktis Kapsamındaki Hukuk ve Ceza Davası Süreleri ile Süreçler.

Stajyer Av.Oktay Tolga BÜYÜKHİLAL
Tıp Doktoru

*Tİbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğu *Hekimleri Yükümlülükleri

Saglık hakkında güncel konular
Saglık hakkında güncel konular