Seçimli Genel Kurul

20.07.2020

074/ 20 20.07.2020

KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI
KONGRE İLANI


Kahramanmaraş Tabip Odası Seçimli Genel Kurulu 08-09 Ağustos 2020 tarihinde Kahramanmaraş Tabip Odasında yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 15Ağustos 2020 Cumartesi Tabip Odamızda, seçimler ise 16 Ağustos 2020 Pazar günü Germanicia Otelde yapılacaktır.
Genel Kurul ve Seçime katılmanızı rica ederim.


Dr. Harun ÇETİN
Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı

Genel Kurul:
08 Ağustos 2020 Cumartesi – Saat 13:00
Kahramanmaraş Tabip Odası
Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı
Seyran Apt. Kat:3 No:8
Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
Seçim
09 Ağustos 2020 Pazar Saat 09:00 – 17:00
Yer:
Germanicia Otel
Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı No:137
Dulkadiroğlu Kahramanmaraş


Çoğunluk Sağlanmaz ise:

Genel Kurul:
15 Ağustos 2020 Cumartesi – Saat 13:00
Yer:
Kahramanmaraş Tabip Odası
Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı
Seyran Apt. Kat:3 No:8
Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
Seçim:
16 Ağustos 2020 Pazar Saat 09:00 – 17:00
Yer:
Germanicia Otel
Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı No:137
Dulkadiroğlu / Kahramanmaraş
Gündem
1. Açılış
2. Divan teşekkülü
3. Çalışma Raporunun Okunması ve ibrası
4. Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve ibrası
5. Yıllık Bilançonun tetkiki ve kabulü
6. Bütçenin tasdiki
7. Üyelerin konuşmaları
8. Dilek ve Temenniler
9. Kapanış