YENİ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI

20.08.2020

2020-2022 Dönemi için seçilen Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaparak görev dağılımını yapmıştır.
Görev dağılımı

Dr. Lütfi TİYEKLİ Başkan
Dr. Harun TANIR Genel Sekreter
Dr. Mehmet Akif SARICA Muhasip Üye
Dr. Sadık YURTTUTAN Veznedar Üye
Dr. Orhan SÜNBÜL Üye
Dr. Servet YAVUZ Üye
Dr.Tuğrul SEVİM Üye

Şeklinde olmıuştur.