SAĞLIK İDARESİ PERSONEL İLE DEĞİL SALGINLA MÜCADELE ETMELİDİR!

05.10.2021

SAĞLIK İDARESİ PERSONEL İLE DEĞİL SALGINLA MÜCADELE ETMELİDİR!

Tüm Dünya gibi Ülkemiz de covid19 salgını ile mücadele etmektedir. Bu mücadelede sağlık çalışanları en önde yer almakta ve cansiparene çalışmaktadır.
Bilindiği üzere sağlık tüm Dünya sağlık çalışanlarına maddi ve manevi destekleri artırırken Türkiye de aile hekimliği sisteminde çalışanların özlük haklarında gerileme getiren, ceza vermek için bahane üreten, ücretlerinde %30 varan kayıplar getirecek olan hukuka aykırı bir yönetmelik yayınlamıştır.
Tabip Odalarının, Aile Hekimliği Derneklerinin, Sendikaların aldığı kararlar ile Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları demokratik haklarını kullanarak iş bırakma eylemi yapmışlardır.
Alınan eylem kararları üzerine Sağlık Bakanlığı hatasını kabul ederek yanlış uygulamanın bir kısmının yürürlüğe girmesini ertelemiştir. Ama kalıcı bir düzenleme yapmamıştır.
Kahramanmaraş demokratik hakkını en yüksek oranda kullanan illerden biri olmuştur. Yüzlerce Aile Hekimi, yüzlerce Aile Sağlığı çalışanı eyleme katılmıştır.
Danıştay İdari Davalar Kurulu Kamu Çalışanlarının ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarını, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacı taşıyan demokratik eylemler nedeni ile ceza verilemeyeceğini nihai olarak karara bağlamıştır.
Bu bilinmesine rağmen Kahramanmaraş Sağlık İdaresinin yüzlerce hekime, sağlık çalışanına demokratik haklarını kullandığı nedeni ile soruşturma açması, sadece sağlık sistemine zarar vermektedir.
Ceza verilemeyeceği bilindiği halde covid19 ile mücadelede yer alması gereken diğer personeller de bu hukuksuz soruşturmalarda kullanılmaktadır.
Kahramanmaraş Tabip Odası olarak bu hukuksuz soruşturmaların derhal durdurulmasını, hekimlerin, sağlık çalışanlarının motivasyonlarını kaybettirecek uygulamalardan kaçınılmasını istiyoruz.
Kahramanmaraş Tabip Odası bu hukuksuz soruşturmalar karşısında tüm sağlık çalışanlarının yanında yer alacak, hukuk büromuz dava açmak dahil gereken hukuki desteği sağlayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.

Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu