15 ARALIKDA G(Ö)REVDEYİZ

14.12.2021

HEKİMLERİMİZ KISIR SİYASİ ÇEKİŞMELERE KURBAN EDİLMEKTEDİR.
Son günlerde Hekimlerin özlük haklarına yapıldığı iddia edilen iyileştirmelere dair yapılan algı operasyonları, hekimlerimize ve tüm sağlık sistemimizin sıhhatine zarar vermektedir.
Bu nedenle; kamuoyunun bu hususlara dair gerçekleri bilmesi önem arzetmektedir.
1) Hekimlerimizin özlük hakları hakkında yapıldığı iddia edilen iyileştirmelere dair kamuoyuna servis edilen haberlerin tamamı yalandır .
2) Hekimlerimizin, kamu çalışanlarının önemli bir kısmı gibi aldıkları eğitimin ve verdikleri emeğin karşılığını alamamaktadır.
3) Ek ödeme veya döner sermaye adı altında yapıldığı iddia edilen ödemeler ile hekimler ancak diğer eşdeğer statüdeki kamu çalışanlarının sabit aldığı maaş kadar ücret alabilmektedir.
4) Tıp Fakültesi Hastanelerinde hem eğitim hem sağlık hizmeti veren meslektaşlarımızın aldıkları ücretler hekim statüsünde dahi olmayıp, katsayıları öğretmenlerimizin özlük hakları ile değerlendirilmektedir. Öğretim üyelerimizi bu eğitim yuvalarında tutmamız imkansız hale gelecektir.
5) Serbest piyasa şartları ile çalışmak zorunda bırakılan Aile Hekimlerimize serbest piyasa şartlarının gerektirdiği ücretler verilmediği için yanlarında çalıştırdıkları binlerce personeli yılbaşından sonra işten çıkarmak sorunda kalacaktır.
6) Özel sektörde çalışan hekimlerimiz de ücretleri devlet tarafından özel hastanelere yapılan ödemeler ile karşılanmaktadır. Yıllardır bu ödemeler artırılmadığı için aldıkları ücretler artmadığı gibi maalesef düşmektedir. Özel hastane fark ücretlerinin sınırlarının artırılması kaçınılmazdır.
7) Türk hekimleri dünyadaki meslektaşlarının kat be kat üstünde çalışırken ücretleri nerede ise yurtdışındaki meslektaşlarının onda biri düzeyindedir.
8) Son çıkan haberlere konu olan Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Sağlık Bakanının açıkladığı iyileştirmeler iptal edilmiştir. Yetkili makamlarca bizzat yapılan açıklama her zaman ki gibi bir algı operasyonu olmaktan öteye gidememiştir.
9) Bu problemleri çözmek yerine ilçelere bile Tıp Fakültesi açmaya yönelen politikalar ile kalifiye olmayan hekim yetiştirilerek ağır sorunlar adeta örtbas edilmektedir.
Sayın halkımız, bu yapılan yanlışların acısını bu ülke, bu şehir çekmektedir.
1) Bu olumsuzluklar nedeniyle Hekimlerimiz artık kurumlardan istifa etmeye başlamış, bu oranlar bu yılın ikinci ayında rekor düzeye çıkmıştır.
2) Hekimlerimize yurtdışından sürekli teklif gelmektedir. Binlerce hekim emeğinin karşılığını hakkıyla veren ülkelerde çalışmaya başlamıştır. Binlercesi de gitmek için hazırlanmaktadır.
3) Ülkemiz, yetiştirdiği kalifiye insanları maalesef yanlış politikalar ile başka ülkelerde çalışmaya zorlamaktadır. Zaten yetersiz olan hekim sayımızı artıramamızın acısını halkımız çekecektir.


Bu yanlış politikalarda biz hekimlerin sorumluluğu yoktur.
Yapılan yanlışlara dikkat çekmek için 15 Aralık 2021 tarihinde hekimlerimiz iş bırakma eylemi yapacaktır.
Duyarlı halkımızın da bize destek vereceğine inancımız tamdır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Kahramanmaraş Tabib Odası Yönetim Kurulu