TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN KARA BİR GÜN

15.01.2022

TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN KARA BİR GÜN
 
Bugün, kamuda çalışan hekimlerin gelirlerinin hekimlik onuruna yakışmayan seviyeye düştüğü gündür.
Hekimlerin aldıkları ücretler, eğitimlerinin, emeklerinin karşılığı göz ardı edilerek yardımcı sağlık personelinin  altına düşmüştür.
2021 Toplu sözleşme döneminde büyük bir skandala imza atılarak “hekim dışı personel” gibi bir sınıflama uydurularak hekim dışında hastanelerde çalışan herkesin ücretlerine %20 zam yapılmıştır.
Bizzat sayın Cumhurbaşkanı’nca açıklanan hekimlerin gelirlerinin artırılmasına dair kanun maddeleri, hekim kuklaları yakılarak sözde temsile yetkili organizasyonlar tarafından engellenmiştir.
Hekimlerin özlük haklarında asılsız, gerçekliği olmayan haberler servis edilirken hekim ücretlerinin gerçeğini halkımız bilmelidir.
Hekimleri küstürerek, çalışma şevkini kırarak sağlık sistemimiz düzelmez aksine her gün kötüye gider.
Hekimlerin beyin göçünün sebebi mevcut durumu ortaya çıkaranlardır.
Türk Sağlık Sisteminin daha da kötüye gitmemesi için uyarıyoruz.
1)      Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nca dile getirilen düzenlemeler artırılarak hayata geçirilmelidir.
2)      Kamuda çalışan hekimlere getirilmesi zorunlu olan emeklilik düzenlemesi özel sektörde çalışan hekimleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
3)      Artık sadece isimde kalan döner sermaye sistemi kaldırılarak Hekimlerin işlerini severek yapacağı yeni bir sistem kurulmalıdır.
4)      Hastaların sağlık kuruluşlarına lüzumsuz başvuruyu teşvik eden anlayıştan vazgeçilerek hastalara vakit ayıran,  az ama kaliteli hekime başvuru sayısı hedeflenmelidir.
 
Kahramanmaraş Tabip Odası Yönetim Kurulu