Basın Açıklaması

15.02.2022HEKİMLİK YAPILAMAZ HÂLE GELMİŞTİR!
Hekimler çalıştığı yer fark etmeksizin kamu hizmeti vermektedir.Kamu hizmeti veren hekimleri kamu korumak zorundadır!
Biz hekimler çoğu zaman hastalarımızla başbaşa kalmaktayız.Hasta mahremiyeti nedeni ile muayene ve müdahale ortamlarına kamera koymamız kanunen ,vicdanen ve etik olarak yasaktır!
Biz hastalarımızın mahremiyetini düşünürken mevcut yasalar ile tek bir ifade ile başka hiçbir delile gerek duyulmadan tacizci muamelesi ile karşı karşıya kalabilmekte,ceza alabilmekte,mesleğinden olabilmektedir.Onurumuz çiğnenmekte ,bakmak zorunda olduğumuz aileler perişan olmaktadır.
BİZ HEKİMLER DİL,DİN,IRK,CİNSİYET HİÇBİR AYIRIM GÖSTERMEKSİZİN HASTALARIMIZA FAYDALI OLMAK İÇİN YEMİN ETTİK.BU UĞURDA DA ÇALIŞIYORUZ.
SON YAŞANAN OLAYLAR İLE ARTIK HASTALARIMIZLA BAŞBAŞA KALMAK İSTEMİYORUZ!!!.BİZDE KENDİMİZİ,AİLEMİZİ,ONURUMUZU,ŞEREFİMİZİ KORUMAK ZORUNDAYIZ!
Türk Ceza Kanununda şikayetcinin beyanı tek başına delil sayılarak doğrudan taciz gibiküçük düşürücü bir suçtan ceza verilmesi mümkündür!Hastası ile başbaşa kalan hekimin ceza almama şansı yok gibidir.
Hekime şiddet ,hekime şikâyet salgının olduğu bu ortamda bu tip şikayetlerinde artacağı muhakkaktır.Bu tür şikayetler psikolojik şiddetlerdir aynı zamanda.
HASTANIN HER İSTEDİĞİNİ YAPMAYAN HEKİMLERİN BİR ANDA TACİZ YAFTASI İLE KARŞI KARŞIYA GELMELERİ ARTIK ÇOK MUHTEMEL HÂLE GELMİŞTİR!
ADELET BAKANLIĞI ,SAĞLIK BAKANLIĞI,TBMM DEN ACİL DÜZENLEME YAPILMASINI İSTİYORUZ!
Özellikle yeterince sağlık personeli verilmediği için tek başına çalışan hekimlerin yanlarında mutlâka ek ve yeterli sayıda sağlık personeli verilecek düzenleme yapılmalıdır!
Muayene ortamlarında gerçekleştirildiği iddia edilen olaylar için Türk Ceza Kanunlarında düzenleme yapılmalıdır.Bu şikayetlerin değerlendirilmesi için olayla ilgili tıbbi bilirkişilerin görüş oluru şartı getirilmelidir.Sadece beyan ile hüküm kurulmaması yönünde düzenleme yapılmalıdır.

1-Tüm Türkiyedeki hekimler polikliniklerde bu tür iftira ve durumların getirdiği korku ve çekinceler yüzünden aslında kanunen ve tıbbi deontolojide yeri bulunmamasına rağmen tamamen korku ve ihtimaller yüzünden Türkiye çapında yanınızda yardımcı sağlık personeli olmadan muayene ortamlarına girmeyin!
2-Yanınızda yardımcı sağlık personeli yoksa kapınızı sökün ,kapı diye birşey olmasın!Âsla hastayı muayene etmeyin!
3-Önce kendinizi,onurunuzu ,ailenizi,mesleğinizi düşünün!Benim başıma gelmez demeyin!
DEVLETİMİZİN SAĞLIK SİSTEMİNİ TEHDİT EDEN BU YARAYA İVEDİ ŞEKİLDE DÜZENLEMELER YAPACAĞI İNANCIMIZ TAMDIR!
GERİYE DÖNÜK OLARAKTA İNCELEME YAPILDIĞINDA SADECE BEYAN İLE HAYATLARI KARARTILMIŞ MESLEKTAŞLARIMIZIN ONUR,ŞEREF VE İADE-İ İTİBARLARI YAPILMALIDIR!
SADECE BEYAN İLE HEKİME CEZA VERİLMESİ ÇAĞ DIŞIDIR!
ZAN İLE HÜKÜM KURULAMAZ- VERİLEMEZ!

KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU