KAHRAMANMARAŞ TABİP ODASI YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

03.05.2024

2024-2026 Dönemi Yönetim Kurulumuz görev dağılımı yapmıştır.

Başkan-----------: Dr. Lütfi TİYEKLİ
Genel Sekreter : Dr. Mehmet Akif SARICA
Sayman Üye----: Dr. Tuğrul SEVİM
Veznedar Üye---: Dr. Orhan SÜNBÜL
Üye----------------: Dr. Sercan UYSAL ÇETİN
Üye----------------: Dr. Ömer KALAYLI
Üye----------------: Dr. İsmail Gürkan ÇIKIM